tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • Grill EXPERT profesional 500ml

Grill EXPERT EXTRA STRONG PROFESIONAL 500ml

Grill EXPERT profesional je účinný gélový prostriedok na čistenie grilov, rúr a konvektomatov. Odstraňuje usadené mastné nečistoty a pripáleniny z povrchov bez námahy.

Zloženie: 5 - 15% hydroxid sodný, <5% butylglykol, fosfonáty, nelónové povrchovo aktivne látky. Obsahuje: hydroxid sodný.

Upozornenie: Môže byť korozívny pre kovy.

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie oči. Uchovávajte mimo dosahu deti.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM I lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.

Núdzové telefónne číslo:

+421 2 54 774 166

Národné toxikologické informačné centrum.

 

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Grill EXPERT profesional 500ml

  • 2,49€

  • Bez DPH: 2,08€
Kód produktu: 744
Balenie: 12
Dostupnosť: Skladom