tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • SUPER COBRA INSECTICIDE na osy a sršne 400ml

SUPER COBRA INSECTICIDE na osy a sršne 400ml

Pred použitím a počas používania aerosól dobre pretrepte.

Priame použitie:

aplikujte sprejom(stlačením) 8s v miestnosti s plochou 12m2/30m3. Rozprašujte vo vzdialenosti 20 cm od ošetrovaných povrchov. Nie je vhodný na ničenie hniezd. Striekajte vo vzdialenosti najmenej 1 meter od stien a iných povrchov. Neaplikujte na povrchy vystavené slnku alebo vetru. Nestriekajte na ľudí a zvieratá. Pred postrekom zakryte alebo odstráňte potraviny, riad, akváriá, teráriá a klietky; vypnite čerpadlá v akváriách. Po postriekaní opustite miestnosť. Nechajte pôsobiť 10min, aby sa prejavil účinok, potom dôkladne vyvetrajte.

Nebezpečenstvo:

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nevdychujte aerosóly. Zozbierajte uniknutý produkt. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi likvidácie domového odpadu. Inhalácia: Vyveďte na čerstvý vzduch. Kontakt s Pokožkou: Opláchnite pokožku dôkladne vodou. Požitie: Dôkladne vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

BIOCÍD! Používajte biocídy bezpečným spôsobom.

Cena je za 1ks/400ml

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

SUPER COBRA INSECTICIDE na osy a sršne 400ml

  • 2,79€

  • Bez DPH: 2,33€
Kód produktu: 045
Dostupnosť: Skladom