tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • GO! PROFI 550 profesionálny odmasťovací čistič 5l

GO! PROFI 550 profesionálny odmasťovací čistič 5l

Alkalický profesionálny prípravok vhodný na strojové i ručné čistenie extrémne znečistených povrchov.

Účinne odstraňuje mastnotu, mastné usadeniny, mastné sadze, čierne stopy od pneumatík a pod.

Výstražné upozornenia: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia: Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare. 
 

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 
 

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte. 
 

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM. 

Odstráňte obsah / nádobu v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadu alebo na miesto určené obcou.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

GO! PROFI 550 profesionálny odmasťovací čistič 5l

  • 18,70€

  • Bez DPH: 15,58€
Kód produktu: 736
Balenie: 1
Dostupnosť: Skladom