tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • GO! Strojové umývanie podláh NEUTRAL 10l

GO! Strojové umývanie podláh NEUTRAL 10l

Neutrálny umývací prostriedok pre automatické umývacie stroje s vysokou odmasťovacou schopnosťou. Len na profesionálne použitie.

Nebezpečenstvo:

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné okuliare. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na miesto určené obcou.

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

GO! Strojové umývanie podláh NEUTRAL 10l

  • 19,30€

  • Bez DPH: 16,08€
Kód produktu: 807
Dostupnosť: Skladom