tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • GO! Strojové umývanie podláh ALKALICKÝ 10l
GO! Strojové umývanie podláh ALKALICKÝ 10l

Alkalický umývací prostriedok so zníženou penivosťou je špeciálne vyvinutý na ručné aj strojové čistenie na profesionálne použitie.
GO! Strojné umývanie podláh ALKALICKÝ je číra kvapalina s príjemnou vôňou.
Obsahuje látky s vysokou umývacou a odmasťovacou schopnosťou a špeciálne prísady.
Používa sa v koncentrácii 50ml na 10 litrov vody, podľa stupňa znečistenia je možné koncentráciu zvýšiť.
Čistí podlahy, bežné povrchy (PVC, plast), interiéry vozidiel a pod.
 
Nebezpečenstvo:
Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.
 
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na miesto určené obcou.

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

GO! Strojové umývanie podláh ALKALICKÝ 10l

  • 25,50€

  • Bez DPH: 21,25€
Kód produktu: 808
Dostupnosť: Skladom