tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • SATUR OKNÁ čistič okien 500ml s rozprašovačom

Klasický prípravok na čistenie skiel, okien a zrkadiel modrej farby obsahujúci niekoľko účinných látok.

Štandardné vety o nebezpečnosti: Horľavá kvapalina a pary.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Odstráňte obal v súlade s platnou legislatívou, umiestnite prázdny obal do komunálneho odpadu.

Nebezpečné zložky, ktoré musia byť uvedené na etikete: Etanol.

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

SATUR OKNÁ čistič okien 500ml s rozprašovačom

  • 1,39€

  • Bez DPH: 1,16€
Kód produktu: 754
Balenie: 12
Dostupnosť: Skladom